İsmail Gül ve Şiir

İSMAİL GÜL VE ŞİİR

İbrahim SAĞIR
Eskişehir Şairler Derneği Başkanı

Şair İsmail Gül “GÜL DİYARI” adlı ilk şiir kitabını 2014 yılında yayımladı. İkinci kitabı “YAĞMUR YÜKLÜ YÜREĞİM” Aralık 2016 yılında yayımladı. Hayırlı olmasını ve daha nice kitaplarla Türk şiirine katkılarda bulunmasını dilerim.

İsmail Gül, Efendi kişiliği ile saygılı ve sevecen tavırları ile sempatik duruşu ile çevresinde sevilen takdir edilen bir şair dostumuzdur.

Büyük Divan şairimiz Fuzuli’nin şiir hakkındaki görüş ve düşüncelerini alarak yazımıza devam edelim. “Şiir, kaynağı Tanrı sanatında bulunan bir marifettir. Şair, İlahi bir yardıma mazhar olmaksızın kusursuz şiiri söylemeye kadir olamaz.

Tabiat rüzgârlarının önüne katılarak çocukluk denizinden idrak ve ihtisas alemlerine ulaşan şair, şiir cennetlerine, yaradılışındaki istidattan izin alarak girer, cennet güzellerini andıran güzeller karşısında önce gönül yakıcı şiirler söyler.

Hatta bu söyleyişleriyle şöhret bile kazanır. Fakat bütün bu heves çağlarının şiirini, giderek, ilim cevherleriyle süslemek ve bütünlemek lazımdır.

Zira: İlimsiz şiir, temelsiz duvar gibi olur. Temelsiz duvar ise son derece itibarsızdır. Şair, sanatında ilerledikçe ilimsiz şiirden, ruhsuz bir cesetmiş gibi, tiksinir. Bu sebeple şairin gerçek şiiri söyleyecek seviyeye varması için akli ve nakli bütün bilgileri öğrenmesi icab eder.

Şiiri ilimle birleştirerek ilmin ve sanatın yücelerine ulaşan şair, bir de bakar ki hakiki şiir yine aşk duygularını – fakat bu sefer olgun ve bilgin bir ruhun ürperişleri halinde – terennüm eden şiirdir.”

Bir şairin kendine has bir üslubu ve şiir inşa tarzı olmalıdır ve öyledir de. Hatta bu özellikler şairin kimliği gibidir. Üslubu belirgin bir şairin şiirini okuduğunuz zaman altında ismini görmeden filan şaire aittir diyebilirsek, o şairin üslubu bize kendini tanıtabiliyorsa, demek ki o şair üslupta kimlik sahibi olmuştur.

İsmail Gül’de de kendine has bir üslubun oluştuğunu görüyoruz. Şiirlerini bir Türk vezni olan hece vezni ile yazar ve hece veznini çok başarılı bir ustalıkla kullanır. Şiirler seri ve akıcı bir üslub ile kaleme alındığından duru ve akıcıdır. Okuyucuyu Sıkmaz usandırmaz.

Şiirleri daha ziyade hasret, hüzün, çile, özlem temaları üzerinedir. Bunu yanında vatan, millet, bayrak gibi millî değerler ve tasavvuf kokusu sinmiş dinî şiirlerde hiciv ve taşlama şiirlerinde de başarılı örnekler ortaya koymuştur.

İsmail Gül’ün dili sade, imgeleri güçlü, tekniği sağlam, mısralar arasındaki (tenasüh) uygunluk ile kıtalar arasındaki uygunluk yerli yerinde, estetik ifade gücü kuvvetlidir.

Velhasılı kelam İsmail Gül hece şiirinin usta bir şairi olarak edebiyat camiasında yerini almış,Yunus Emre diyarı olan, Eskişehir’imizin yetiştirdiği çok şiir yazan (üretken) önemli bir şairimizdir. Kendisin Takdir ve tebriklerimle kutluyor, daha nice şiir kitapları yayımlayacağına inanarak başarılarının devamlı olmasını diliyorum. İlhamın gür, kalemin hür, duyguların zengin, gönlün engin olsun.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz